Contacts – Cygnet company

Contacts

We are in social networks:
Cygnet Holding LLC
03022, Ukraine, Kyiv, 120/4 Kozatska str.
Tel.:+380 (44) 2061182
Cygnet-Center LLC / Cygnet-Milk LLC
13543, Ukraine, Zhytomyr region, Popilnya district, Andrushky village, 5 Zavodska str.
Tel.:+380 (4137) 76340

Feedback